Mūsu tradīcijas


Alus darītavas tradīcijas veido mūsu aldari un alus cienītāji.

Alus darīšana ir sena mūsu tautas tradīcija. Šodienas alus ir izaudzis no gadsimtu pieredzes, tā gatavošana balstās uz paaudžu paaudzēs mantotām zināšanām un iemaņām. 

Mūsu uzņēmums turpina gadu simtiem iesakņojušās Latvijas alus darīšanas tradīcijas, kas ierakstītas mūsu tautas ģenētiskajā kodā. To mēs sakām ar pārliecību, jo alus tehnoloģijas pamatā ir klasiska dzīvā alus brūvēšanas metode. Tās veiksmīgu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām mēs panākam, strādājot ar modernām ražošanas iekārtām. Tieši jauno tehnoloģiju izmantošana ļauj mums izgatavot dzīvo alu, nodrošinot nemainīgas tā garšas un kvalitātes īpašības.

Par nozīmīgu uzņēmuma sastāvdaļu mēs uzskatām  savu tradicionālo alus garšu, kas ir kļuvusi par pamatu mūsu uzplaukumam un attīstībai. Būtiski, ka sākotnēji izveidotā garšas kompozīcija saglabājusies nemainīga no 1994.gada.

Tikpat sena mūsu tradīcija ir godprātīgs darbs, kas nepieciešams, lai saglabātu savu alus cienītāju uzticību. Pateicoties viņiem, ir dzimusi jauna tradīcija – svētku, viesību un sarunu galdi ar goda vietā celtu alu.